LAIFDELANG (VEUR DIE)

Gain ain wil waiten hou t vuilt As de hoop joe wordt ontnomen Hou reddeloos wie achter blieven

Gain ain dij wait hou wie soamen mossen vechten In t laand van de symptomen Dat t ons levens laang zal beklieven

Gain ain zalst winsen Om dien laifde lös te loaten In onze stried hebben wie verloren

Gain ain zalst winsen Aal dat verdraait en dat gemis En hou voak je noar de hemel stoaren

Moar veur die din mout ik deur!

Want wat mos ik zunder die Din was ik nait zo as ik bin Wie zollen toch aaltied bie mekander blieven?

Want wat mout ik zunder die Omdat ik nait zunder die kin Zal onze laifde aaltied blieven

Veur die din mout ik deur!

En de vogels floiten moar deur Zingen dien allermooiste laid De zunne schient, moakt alles mooi Al heb ik dat din laiver nait

Want din denk ik weer aan die Aan wat wie soamen hebben beleefd En din vuil ik weer de piene En dat alles verder leeft….

Moar veur die din mout ik deur

Koester t leven Koester wat wie haren Koester onze laifde De hoop En oaf en tau ais laachen

Want veur die din goa ik deur! Joa, veur die din mout ik deur!

© Tekst & muziek van Erwin de Vries

LIEFDE LANG (VOOR JOU)

Niemand wil weten hoe het voelt Als de hoop je wordt ontnomen hoe reddeloos we achter blijven

Niemand die weet hoe we samen moesten vechten In het land van de symptomen dat ons leven lang zal beklijven

Je wenst niemand toe om je geliefde los te moeten laten in onze strijd hebben we verloren

Je wenst niemand toe al dat verdriet en dat gemis en hoe vaak je naar de hemel loopt te staren

Maar voor jou moet ik door!

Want wat moest ik zonder jou? dan was ik niet zo als ik ben We zouden toch altijd bijenkaar blijven?

Want wat moet ik zonder jou? omdat ik niet zonder je kan zal onze liefde altijd blijven

Voor jou moet ik door!

En vogels fluiten maar door zingen jou allermooiste lied De zon die schijnt, maakt alles mooi Al heb ik dat dan liever niet

Want dan denk ik weer aan jou aan wat we samen hebben beleefd En dan voel ik weer de pijn En dat alles verder leeft….

Maar voor jou moet ik door!

Koester het leven Koester wat we hadden Koester onze liefde De hoop en af en toe gaan lachen

Want voor jou moet ik door! ja, voor jou moet ik door!