ANTWOORD

T Kon toch nait langer zo In zo’n welvoarende show Was gain limiet, bestond gain hoo Wat we wollen dat konden we kopen

En toun was doar t signoal Mit paniek en veul kaboal Want Veur ons allemoal Dreef de bezinning ons tot hopen

Woar ligt ons veurtbestoan Hou zal t wieder goan Kinnen wie wel net zo deur As aal dij joaren hier veur

En nou nou nou din? En nou nou nou din? En nou nou nou din? Dus dit is Din t antwoord?

Wie zitten veurlopig vast In ons heufd of in een kast Vuil de druk en t vuilt as last Moar t moakt mie wel bewuster

In dizze soberhaid Zuik ik de kracht en minselekhaid Moak van mien schoamte een meugeliekhaid T moud nou anders goan din guster

K Wil nait Veur een God goan proaten Moar wie mouten dingen loaten Want wat wie kaizen Is Veur onze Kinder radicoal

En nou nou nou din? En nou nou nou din? En nou nou nou din? Dus dit is Din t antwoord?

T Antwoord laigt nait Wat hebben wie over Kinnen onze Kinder t soms deur vertellen T Antwoord ligt bie die en mie En welke vroagen wie ons blieven stellen!

Moar kiek nou ais om die tau De lucht is mooier Blaauw Der is meer adem, fris, t is gruiner En ik heur meer vogels zingen

En in hou ik schrief en mie bezin Da’ k aiglieks nait veul neudeg bin Moar da’k nait zunder minsen kin Ligt hier veur mie t antwoord in!

(c) Tekst & muziek van Erwin de Vries

Het kon toch niet langer zo In zo’n welvarende show Was geen limiet, bestond geen hoo Wat we wilden konden we kopen

En toen was daar het signaal Met paniek en veel kabaal Want voor ons allemaal Dreef de bezinning ons tot hopen

Waar ligt ons voortbestaan Hoe zal het verder gaan Kunnen we wel doorgaan als alle jaren hiervoor?

En nu dan? Dus dit is dan het antwoord?

We zitten voorlopig vast In ons hoofd of in een kast Voel de druk en het voelt als last Maar het maakt me wel bewuster

In deze somberheid Zoek ik de kracht en menselijkheid Maak van mijn schaamte een mogelijkheid Het moet anders gaan dan gisteren

Ik wil niet voor God gaan praten maar we moeten dingen laten Want wat we kiezen is voor onze kinderen radicaal

En nu dan? Dus dit is dan het antwoord?

Het antwoord liegt niet Wat hebben we over Kunnen onze kinderen het soms doorvertellen? Het antwoord ligt bij jou en mij En welke vragen we ons blijven stellen!

Maar kijk nou eens om je heen De lucht is mooier blauw Er is meer adem, fris, het is groener En ik hoor meer vogels zingen

En in hoe ik schrijf en mij bezin Dat ik eigenlijk niet veel nodig heb Maar dat ik niet zonder mensen kan Ligt hier voor mij het antwoord in!